PRZEPISY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SŁAWNO

PAPIER I MAKULATURA

Wrzucamy:

 • gazety,
 • książki, 
 • zeszyty, 
 • katalogi, 
 • prospekty, 
 • foldery, 
 • tekturę i kartony oraz opakowania z tych materiałów.

Nie wrzucamy:

 • kartonów z materiałów wielowarstwowych (po sokach i mleku), 
 • papieru zabrudzonego olejami, zawilgoconego, 
 • papieru samokopiującego, 
 • rachunków, faktur, 
 • tapet, 
 • pieluch jednorazowych, 
 • artykułów higienicznych.