PRZEPISY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SŁAWNO

ZUŻYTE BATERIE

Punkty odbioru zużytych baterii prowadzony jest w placówkach użyteczności publicznej, tj. w:

  • miejskich szkołach,
  • miejskich przedszkolach,
  • Urzędzie Miejskim w Sławnie przy ul. M.C Skłodowskiej 9,
  • wydziale gospodarki komunalnej i inwestycji przy ul. Polanowskiej 41.