PRZEPISY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SŁAWNO

NOWE STAWKI

Od 01 sierpnia 2016 roku wejdą w życie nowe przepisy gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sławno. Wymóg ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z ww. ustawą „podstawowa” stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczyć ma wyłącznie odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny. Natomiast wyższe stawki opłaty należy stosować do odpadów, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Nowe stawki

Segregujesz? – w przypadku osób, które będą  segregować odpady komunalne, mają one obowiązek złożyć nową deklarację do Urzędu Miejskiego w Sławnie. Jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 5,30 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości.

Nie segregujesz? – w przypadku osób, które nie będą segregować odpadów komunalnych,  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 5,50 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości. W tym przypadku właściciele danej nieruchomości nie mają obowiązku składać  nowej deklaracji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczasowa jednolita opłata, która wynosiła 5,00 zł od 1 m3  zużytej wody automatycznie zastąpiona zostanie nową stawką, tj. 5,50 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody.