PRZEPISY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA SŁAWNO

KONTAKT

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZNAJDUJĄCY SIĘ W SIEDZIBIE 

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

W SŁAWNIE

UL. POLANOWSKA 43, 

76-100 SŁAWNO

TEL.: 59 810 3041